Hạt màu

Hạt nhựa dành cho công nghiệp

Hạt Nhựa Màu Cam

Liên hệ để được báo giá

Hạt Nhựa Màu Xanh Lá

Liên hệ để được báo giá

Hạt Nhựa Màu Xám

Liên hệ để được báo giá

Hạt Nhựa Màu Đen

Liên hệ để được báo giá

Hạt Nhựa Màu Vàng

Liên hệ để được báo giá

Hạt Nhựa Màu Xanh Dương

Liên hệ để được báo giá

Hạt Nhựa Màu Đỏ

Liên hệ để được báo giá