Chuyên cung cấp

Bột màu -Hạt màu - Phụ gia công nghiệp

Hạt Nhựa Màu Cam

Liên hệ để được báo giá

Phụ Gia Tăng Dai

Liên hệ để được báo giá

Phụ Gia Kháng UV

Liên hệ để được báo giá

Hạt Nhựa Màu Xanh Lá

Liên hệ để được báo giá

Bột Màu Vàng

Liên hệ để được báo giá

Hạt Nhựa Màu Xám

Liên hệ để được báo giá

Hạt Nhựa Màu Đen

Liên hệ để được báo giá

Phụ Gia Tăng Bóng

Liên hệ để được báo giá

Phụ Gia Tẩy Trắng

Liên hệ để được báo giá

Bột Màu Xanh Dương

Liên hệ để được báo giá

Hạt Nhựa Màu Vàng

Liên hệ để được báo giá

Bột Màu Đỏ

Liên hệ để được báo giá

Bột Màu Tím

Liên hệ để được báo giá

Bột Màu Nâu

Liên hệ để được báo giá